የኢህአዴግ ከፍተኛ ሹሞችን ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅም የሚያስከብር አዋጅ ጸደቀ

Source Article from https://ethioexplorer.com/%E1%8B%A8%E1%8A%A2%E1%88%85%E1%8A%A0%E1%8B%B4%E1%8C%8D-%E1%8A%A8%E1%8D%8D%E1%89%B0%E1%8A%9B-%E1%88%B9%E1%88%9E%E1%89%BD%E1%8A%95-%E1%88%8D%E1%8B%A9-%E1%88%8D%E1%8B%A9-%E1%8C%A5%E1%89%85%E1%88%9B/